Ile kosztuje obsługa prawna spółki?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem formalności prawnych. Ilość przepisów, które należy wziąć pod uwagę, jest naprawdę spora. Dodatkowo zmieniają się one cyklicznie. Spółki, które stale się rozwijają, wymagają fachowego i rzetelnego doradztwa oraz wsparcia. Nie dziwi więc fakt, że przedsiębiorcy decydują się na powierzenie swoich spraw biznesowych w ręce profesjonalnej kancelarii adwokackiej.

Na czym polega obsługa prawna spółek?

Obsługę prawną można zdefiniować jako usługi prawne świadczone na rzecz danego klienta, w tym przypadku przedsiębiorstwa. Może ona przybierać różne formy, w zależności od potrzeb i preferencji danej firmy. Właściciele średnich i dużych przedsiębiorstw, decydują się na stałe korzystanie z usług prawnych. Z kolei mali przedsiębiorcy bądź osoby, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, najczęściej potrzebują doraźnej pomocy, w postaci jednorazowych zleceń czy konsultacji. Oznacza to, że dana firma korzysta z doradztwa, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Kompleksowa obsługa prawna, w Szczecinie gwarantowana przez specjalistów z Kancelarii Adwokackiej Łukasza Węgłowskiego polega na świadczeniu usług dopasowanych do potrzeb klienta. Najczęściej zalicza się do nich przygotowanie i opiniowanie umów, sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych, doradztwo prawne w bieżących sprawach, prowadzenie negocjacji czy też udział w czynnościach związanych z prowadzeniem spraw sądowych. Zakres świadczonej obsługi może być znacznie szerszy. Mowa tutaj np. o przekształceniach lub przejęciach. W przypadku spółek zmienić się może jej osobowość prawna lub może dojść do przejęcia zarówno innego przedsiębiorstwa, jak i wchłonięcia przez inny podmiot. W takich sytuacjach pomoc doświadczonego prawnika jest nieoceniona, ponieważ przekształcenia wymagają weryfikacji statusu oraz sporządzenia stosownych umów i aneksów, natomiast w trakcie przejęcia ważne jest zabezpieczenie interesów własnego klienta.

Dla każdego przedsiębiorcy kluczową kwestią będzie zawieranie umów. Ich podpisanie wiąże się z odpowiedzialnością oraz koniecznością dopełnienia wszystkich zapisów. Właśnie dlatego każda umowa powinna być albo konstruowana przez prawnika, albo z nim konsultowana. W kwestiach spornych odnoszących się do konkretnych postanowień ważną czynnością będą także negocjacje. Znajdą one również swoje zastosowanie w konstruowaniu kontraktów handlowych. Zdarza się również, że klienci korzystają z usług kancelarii w sytuacji, kiedy dochodzi do sporów wynikających z zawartych umów. Mowa tutaj np. o pomocy w windykacji należności. Obsługa prawna to również usługi świadczone na rzecz inwestycji np. odpowiednie zabezpieczenia czy pomoc w uzyskaniu pozwoleń.

Kto może realizować usługi obsługi prawnej spółek?

Usługi pomocy prawnej mogą być świadczone przez prawników, np. adwokaci czy radcy prawni. Jednak przedsiębiorcy najczęściej powierzają swoją spółkę doświadczonym kancelariom adwokackim. Takie rozwiązanie przynosi wymierne korzyści. To nie tylko fachowa obsługa prawna świadczona przez profesjonalistów z pełnym przygotowaniem zawodowym, ale także zabezpieczenie wszelkich rozwiązań ustawowych, z których klienci będą korzystać. Powierzenie swoich spraw związanych z działalnością spółki wiąże się ze znaczącym ograniczeniem ryzyka występowania problemów prawnych, co przełoży się na płynniejszą pracę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie jego interesów.

Decydując się na wybór konkretnej kancelarii adwokackiej, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na doświadczenie, jakim dysponuje dany podmiot. Kluczowe jest także, aby w swojej ofercie posiadał kompleksowy zakres świadczenia usług związanych z obsługą prawną spółki.

Z jakiego typu kosztami może się wiązać obsługa prawna spółek i od czego zależy ostateczna cena?

Niezależnie od tego, czy obsługa prawna spółki będzie doraźna, czy będzie wiązała się ze stałą współpracą, to ponoszony koszt zawsze ustalany jest indywidualnie. Jego wysokość jest uzależniona od zakresu świadczonych usług, dostosowywanego do indywidualnych potrzeb oraz wymagań klienta. Każda spółka będzie charakteryzować się innym nakładem pracy oraz ilością spraw, do których konieczne będzie zaangażowanie zasobów kadrowych. Koszt będzie również uzależniony od rodzaju świadczonych usług. Inaczej będzie wyceniane sporządzanie zwykłych umów, a inaczej przekształcenie spółki czy przejęcia. Chcąc poznać dokładny koszt, należy wybrać się na spotkanie do profesjonalnej kancelarii adwokackiej i przedstawić zakres świadczonych usług dla danej spółki.

 

Jakie stosuje się sposoby rozliczania przy takim rodzaju współpracy?

Metoda rozliczenia się między klientem a kancelarią prawną także ustalana jest indywidualnie. W głównej mierze uzależnione jest to od rodzaju współpracy. W sytuacji, kiedy dany przedsiębiorca decyduje się na doraźną pomoc, wówczas opłaca każdą zleconą czynność np. poradę czy sporządzenie umowy. W tym przypadku może pojawić się konieczność wpłaty zaliczki. Rozliczenie może opierać się na podstawie stawki godzinowej bądź z góry ustalonej kwoty za dokonane czynności prawne.

Jednak przedsiębiorcy, którzy podejmują stałą współpracę, najczęściej decydują się na rozliczenia ryczałtowe, czyli opłatę za określoną z góry liczbę godzin świadczonych usług w danym miesiącu. Innymi słowy, to stała miesięczna opłata za świadczoną obsługę prawną. To komfortowe rozwiązanie, które zwiększa poczucie bezpieczeństwa, ponieważ klient ma wliczony zakres czynności w ustaloną stawkę oraz wie, jakie wydatki poniesie. Dodatkowo może liczyć na stały nadzór nad spółką, co pozwala na kompleksową obsługę, ponadto przy stałej współpracy takie rozwiązanie z reguły jest tańsze niż opłacanie każdego zlecenia osobno.

Nieznajomość prawa szkodzi – to fakt. Warto pamiętać, że każde działanie w spółce ma swoje konsekwencje prawne, właśnie dlatego ważne jest, aby kluczowe decyzje były konsultowane z prawnikami.