Poznaj najpopularniejsze choroby roślin!

Schorzenia, dotykające uprawy, mogą w istotny sposób przyczyniać się do obniżenia uzyskiwanych plonów. W celu zwalczenia chorób należy pamiętać o stosowaniu środków dostosowanych do rodzaju organizmu, wywołującego infekcję. Warto wiedzieć, jakie są najbardziej popularne schorzenia roślin uprawnych.

Choroby wywoływane przez ektopasożyty

Mączniak prawdziwy zbóż i traw obejmuje porażenia inicjowane przez organizmy, należące do rzędu Erysiphales. Ich grzybnia rozwija się na powierzchni zaatakowanej rośliny. Do epidermy przedostają się jedynie ssawki, służące do pobierania substancji pokarmowych i wody z porażonego organizmu. Charakterystyczny objaw chorób wywoływanych przez mączniakowce stanowi biały nalot widoczny na powierzchni rośliny. Składa się on ze strzępek grzybni, bezpłciowych zarodników oraz konidioforów. Nalot ten w znaczący sposób ogranicza powierzchnię liścia, uniemożliwiając prawidłowe przeprowadzenie procesu fotosyntezy. Infekcji sprzyja wilgotna pogoda. Nie musi ona jednak przejawiać się dużymi opadami. Do zakażenia dochodzi bowiem w przypadku mgły lub porannej rosy. Rozwój mączniaków ułatwia natomiast sucha i słoneczna pogoda. Chcąc ochronić uprawy przed porażeniem, należy dokładnie usuwać zainfekowane części organizmów. Zaleca się również stosowanie oprysków, odpowiednio dobranym fungicydem, dostępnych na stronie Syngenta.pl. Składają się one ze związków triazolowych, pirymidynowych oraz siarki. Opryski na bazie fungicydów należy stosować niezwłocznie po zaobserwowaniu pierwszych oznak choroby. W późniejszych fazach rozwojowych mączniaka mogą się one bowiem okazać nieskuteczne.

Szara pleśń – charakterystyka

Choroba ta dotyka wiele gatunków roślin uprawnych, ozdobnych, ogrodowych i leśnych. Wywołuje ją gronowiec szary, będący grzybem zaliczanym do klasy workowców. Choroba prowadzi do ograniczenia rozwoju systemu korzeniowego oraz słabszego krzewienia się zboża. W kolejnej fazie zostaje porażony liść flagowy, przez co obniża się jakość plonu. Chorobie można zapobiec, niszcząc samosiewy, pomagające przetrwać patogenowi sezon zimowy. Duże znaczenie ma zaprawianie roślin środkami, wykazującymi działanie systemiczne. Zaleca się również stosowanie fungicydów w początkowej fazie rozwojowej upraw.

Choroby grzybowe mogą ograniczać jakość i ilość uzyskiwanych plonów. Warto zatem pamiętać o odpowiednich zabiegach agrotechnicznych, zapobiegających infekcjom. W przypadku zaobserwowania oznak choroby należy stosować wysokiej jakości fungicydy